Perbandingan
Perbandingan Teknologi Mesin 2 Takt dengan Mesin 4 Takt
Perbandingan Jarak Tempuh
Konsumsi 1 liter bahan bakar (cruising 4.500 rpm)
Perbandingan Konsumsi Bahan Bakar
Perbandingan Penghematan Bahan Bakar
Teknologi Mesin 2 Takt

Teknologi Mesin 4 Takt

Perbandingan